Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Iskalnik Iskanje po kategorijah
 
 
  Seznam iskanja po kategoriji arhitekt Jan Vladimir Hrasky
 
 De¾elni dvorec – Univerza, Ljubljana, Stavbe za izobra¾evanje, Jan Vladimir Hrasky, Joseph Hudetz, 1902
Nekdanji de¾elni dvorec, v katerem je od l. 1919 sede¾ ljubljanske Univerze, je na reprezentativni lokaciji Kongresnega trga zgradil de¾elni zbor v zadnjih letih 19. stoletja.
 De¾elno gledali¹èe – Opera, Ljubljana, Stavbe za kulturne prireditve, Anton Hruby, Jan Vladimir Hrasky, 1892
De¾elno gledali¹èe – opera je bilo zgrajeno v okviru gradnje stavb javnega znaèaja v èasu pred potresom l. 1895. Opera skupaj z Narodnim muzejem, Narodnim domom in Filharmonijo oznaèuje obdobje, v katerem je de¾elna uprava pre¹la v slovenske roke.