Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekta Anton Hruby, Jan Vladimir Hrasky
De¾elno gledali¹èe – Opera
Tip:
Stavbe za kulturne prireditve
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1892
 
Pogled na glavno proèelje
Naslov:
®upanèièeva ulica 1
Kontakt:
tel. 241 17 40

>Opera
   
Tloris dvorane
De¾elno gledali¹èe – opera je bilo zgrajeno v okviru gradnje stavb javnega znaèaja v èasu pred potresom l. 1895. Opera skupaj z Narodnim muzejem, Narodnim domom in Filharmonijo oznaèuje obdobje, v katerem je de¾elna uprava pre¹la v slovenske roke. Ljubljana je kot politièno – kulturno sredi¹èe zato potrebovala stavbe javnega pomena in jih veèinoma zgradila v zahodnem delu mesta.
Opera je zasnovana v neorenesanènem slogu. Dvorana je podkvaste oblike in obdana z obokanimi hodniki, ki vodijo do stopni¹è. Stavbno telo zaokro¾ene oblike poudarja vhod z visokim rizalitom z jonskimi stebri, ki nosijo timpanon. Timpanon je okra¹en z bogatim figuralnim okrasjem, ki ga je izdelal kipar Alojzij Gangl. Gangl je izdelal tudi kipa alegorij tragedije in komedije v ni¹ah na fasadi.