Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekta Jan Vladimir Hrasky, Joseph Hudetz
De¾elni dvorec – Univerza
Tip:
Stavbe za izobra¾evanje
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1902
 
Naslov:
Kongresni trg 12
Kontakt:
tel. 01 241 86 00
fax 01 241 86 00
 
Tloris
Nekdanji de¾elni dvorec, v katerem je od l. 1919 sede¾ ljubljanske Univerze, je na reprezentativni lokaciji Kongresnega trga zgradil de¾elni zbor v zadnjih letih 19. stoletja. Projekt arhitekta Hraskyja je bil izbran na javnem nateèaju l. 1896. Zaradi ambiciozne zasnove in pomanjkanja sredstev ga je kasneje predelal arhitekt Joseph Hudetz.
Stavba, ki jo s treh strani obdajajo ulice in Kongresni trg, je zasnovana kot »hi¹a na dvori¹èe«. Vse ¹tiri neorenesanène fasade so oblikovane razlièno, posebnost pa sta dve glavni fasadi – ena se obraèa proti Kongresnemu trgu in druga proti Vegovi. Prva ima izboèen balkon, namenjen slavnostnim govorni¹kim prireditvam in druga stolp z uro. Pred prvo je urejen manj¹i park, kjer so leta 1992 postavili kip Evrope, delo kiparja Franceta Kralja. Fasado krasijo medaljoni z grbi ¹tirinajstih mest De¾ele Kranjske.