Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Iskalnik Iskanje po kategorijah
 
 
  Seznam iskanja po kategoriji arhitekt Ivan Vurnik
 
 Mestna delavska kolonija, Maribor, Stanovanjska stavba/zazidava, Ivan Vurnik, 1929
Stanovanjsko naselje, ki je pred nami, je pomemben èlen v razvoju na¹ega urbanizma. Uresnièuje zamisel vrtnega mesta.
 Sokolski dom na Taboru, Ljubljana, ©portna stavba, Ivan Vurnik, 1926
Dom je zgradilo telovadno dru¹tvo Sokol, ki je zdru¾evalo narodno zavedne me¹èane v skupno ¹portno organizacijo.
 Zadru¾na gospodarska banka, Ljubljana, Poslovno-stanovanjska stavba, Ivan Vurnik, 1922
Poslovno stanovanjska stavba Zadru¾ne banke predstavlja poskus iskanja narodnega sloga, ki se je podobno kot v likovnih umetnostih izra¾al tudi v arhitekturi. Èas po 1. svetovni vojni je namreè zaznamovalo vseevropsko iskanje nacionalnih identitet.