Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Ivan Vurnik
Zadru¾na gospodarska banka
Tip:
Poslovno-stanovanjska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1922
Investitor:
Zadru¾na gospodarska banka
 
Zadru¾na banka – pogled po Miklo¹ièevi navzgor
Naslov:
Miklo¹ièeva ulica 8
 
Tloris pritlièja
Poslovno stanovanjska stavba Zadru¾ne banke predstavlja poskus iskanja narodnega sloga, ki se je podobno kot v likovnih umetnostih izra¾al tudi v arhitekturi. Èas po 1. svetovni vojni je namreè zaznamovalo vseevropsko iskanje nacionalnih identitet.
Arhitekt Ivan Vurnik je skupaj z ¾eno Heleno, ki je bila slikarka, na¹el vir narodnega arhitekturnega izraza v ploskovitem okrasju slovenskih vezenin in v njenih barvah. Na fasadi stavbe sta uporabila stilizirane motive nagljev in slovenskih pokrajin v moèno kontrastnih ‘slovenskih’ barvah.
Stavba je pomemben del Vurnikovega predfunkcionalistiènega opusa. Zaradi globine zemlji¹èa jo je zasnoval v dveh delih: del ob Miklo¹ièevi je poslovni in na dvori¹èu stanovanjski, povezuje pa ju pritlièni objekt z dvorano.