Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Ivan Vurnik
Mestna delavska kolonija
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Maribor
Leto izgradnje:
1929
 
Pogled na vhodno stran hi¹
Naslov:
Betnavska ulica 94
 
Situacija
Stanovanjsko naselje, ki je pred nami, je pomemben èlen v razvoju na¹ega urbanizma. Uresnièuje zamisel vrtnega mesta. Vrhu tega je Vurnik pri delavski koloniji v na¹em prostoru prviè uporabil nov tip stanovanjske gradnje, to je vrstne hi¹e.

In kar je ¹e pomembnej¹e, gre za prvi primer socialne stanovanjske gradnje za manj premo¾ne sloje, saj naselja ni dal postaviti lastnik podjetja za “svoje delavce”, temveè so si ga zgradili delavci sami, seveda po naèrtu znanega arhitekta, s pomoèjo ugodnih posojil in ob podpori mestne obèine.