Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Maks Fabiani
Krisperjeva hi¹a
Tip:
Poslovno-stanovanjska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1901
 
Krisperjeva hi¹a v 60. letih 20. stoletja
Naslov:
Miklo¹ièeva cesta 20
   
Krisperjevo hi¹o so zgradili na Miklo¹ièevem trgu kot prvo v nizu popotresne izgradnje mesta. Hi¹a je tako postala vzor in smernica za nadaljnjo gradnjo mesta. Oblikovanje stavbnega telesa s poudarjenim stolpièem jasno ka¾e na pomemben polo¾aj hi¹e na vogalu trga. Zadr¾ano okra¹eno proèelje te najemni¹ko stanovanjske stavbe je kvaliteten primer dunajske secesijske estetike.