Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Kraj Ljubljana
Filipov dvorec in Kresija
Tip:
Palaèa/dvorec
Leto izgradnje:
1898
Arhitekt:
Leopold Theyer
 
Stavba Kresija s strani Ljubljanice
Naslov:
Stritarjeva ulica 9 in Adamiè – Lundrovo nabre¾je 2
   
Tloris Filipovega dvorca
Filipov dvorec in Kresija sta bila zgrajena po potresu 1895. Obnova oz. ponovna izgradnja mestnega prostora je v tem predelu sledila naèrtu urbanista Camilla Sitteja. Sitte je predvidel raz¹iritev in odprtje nekoè ozke ©pitalske ulice od Pre¹ernovega trga proti Robbovem vodnjaku in Gradu. Obe stavbi imata s stolpièema poudarjena vogala, ki interpretirata motiv »mestnih vrat«.Obe stavbi sta zasnovani v neoklasicistiènem slogu. Filipov dvorec je bil zgrajen za trgovca Schreyerja; fasada je neorenesanèna s ¹ilastimi strehami in vitkimi stolpièi. Kresija je okra¹ena z bolj zaobljenim baroènim okrasjem. Obe stavbi izra¾ata bogastvo me¹èanskih lastnikov.