Pogled s Tromostovja
 
Tloris Filipovega dvorca
 
Filipov dvorec in Kresija sta bila zgrajena po potresu 1895. Obnova oz. ponovna izgradnja mestnega prostora je v tem predelu sledila naèrtu urbanista Camilla Sitteja. Sitte je predvidel raz¹iritev in odprtje nekoè ozke ©pitalske ulice od Pre¹ernovega trga proti Robbovem vodnjaku in Gradu. Obe stavbi imata s stolpièema poudarjena vogala, ki interpretirata motiv »mestnih vrat«.Obe stavbi sta zasnovani v neoklasicistiènem slogu. Filipov dvorec je bil zgrajen za trgovca Schreyerja; fasada je neorenesanèna s ¹ilastimi strehami in vitkimi stolpièi. Kresija je okra¹ena z bolj zaobljenim baroènim okrasjem. Obe stavbi izra¾ata bogastvo me¹èanskih lastnikov.
Arhitekt: Leopold Theyer
Filipov dvorec in Kresija
Tip: Palaèa/dvorec
Kraj: Ljubljana
Leto: 1898
Naslov:
Stritarjeva ulica 9 in Adamiè – Lundrovo nabre¾je 2