Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Jo¾e Pleènik
Ureditev nabre¾ja v Trnovskem pristanu
Tip:
Urbanistièna/zunanja ureditev
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1934
 
Naslov:
Trnovski pristan
Kontakt:
Pleènikova zbirka, Arhitekturni muzej
Tel. 01 540 97 98
Fax 01 540 03 44
E-mail aml@aml.si

>>www.aml.si
   
Pleènik je v Trnovskem pristanu, kjer so nekoè iztovarjali podpe¹ki kamen za gradnjo v mestu, zasnoval eno najlep¹ih obreènih sprehajalnih potez. Nabre¾je je oblikoval v niz postopno spu¹èajoèih se kamnitih teras, ki ga obrobljajo vrbe ¾alujke. Njihove zelene organske zavese, navidezno nasprotujoèe grajenim terasam, ustvarjajo popolno kompozicijsko harmonijo in enega najbolj liriènih mestnih ambientov.Pleènik je potezo oblikoval v obmoèju med izlivom Grada¹èice v Ljubljanico in Prulskim mostom. Izliv Grada¹èice je obrobil s kro¾nimi terasami, ki jih je mehko nadaljeval vzdol¾ reke do Prulskega mostu. Poteza predstavlja enega redkih obreènih ljubljanskih prostorov, kjer se reka pribli¾a sprehajalcem.