Pleènik je v Trnovskem pristanu, kjer so nekoè iztovarjali podpe¹ki kamen za gradnjo v mestu, zasnoval eno najlep¹ih obreènih sprehajalnih potez. Nabre¾je je oblikoval v niz postopno spu¹èajoèih se kamnitih teras, ki ga obrobljajo vrbe ¾alujke. Njihove zelene organske zavese, navidezno nasprotujoèe grajenim terasam, ustvarjajo popolno kompozicijsko harmonijo in enega najbolj liriènih mestnih ambientov.Pleènik je potezo oblikoval v obmoèju med izlivom Grada¹èice v Ljubljanico in Prulskim mostom. Izliv Grada¹èice je obrobil s kro¾nimi terasami, ki jih je mehko nadaljeval vzdol¾ reke do Prulskega mostu. Poteza predstavlja enega redkih obreènih ljubljanskih prostorov, kjer se reka pribli¾a sprehajalcem.
Arhitekt: Jo¾e Pleènik
Ureditev nabre¾ja v Trnovskem pristanu
Tip: Urbanistièna/zunanja ureditev
Kraj: Ljubljana
Leto: 1934
Naslov:
Trnovski pristan