Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Jo¾e Pleènik
Pleènikova hi¹a
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1924
Investitor:
Jo¾e Pleènik
 
Naslov:
Karunova 4
Odprto:
Torek – èetrtek:
10.00 – 14.00 in 16.00 do 18.00

Sobota: 10.00 – 14.00
Kontakt:
Tel. 01 280 16 00
Fax 01 280 16 05
E-mail pz@aml.si

>>www.arhmuz.com
 
Aksonometrija hise (arhiv Dessa)
Pleènik je l. 1915 skupaj z brati in sestro kupil manj¹o hi¹o za Trnovsko cerkvijo. Kasneje je v njej ¾ivel sam in jo prenovil v duhu lastne preprostosti in skromnosti.
Pri prenovi je uporabil preproste materiale in elemente, ki so ostali od raznih drugih njegovih projektov. Hi¹i je prizidal okrogel enonadstropni stolp s spalnico v pritlièju in zastekljenim ateljejem v nadstropju. Stolp prekriva nenavadno oblikovana dvokapna streha. Kasneje je dodal ¹e vhodno verando z lapidarijem in zimski vrt. Notranja oprema razkriva Pleènikov ¾ivljenjski nazor – skromnost in askezo.
Arhitekt si je uredil tudi vrt za hi¹o, ki je oblikovan po vzorih njegovega dunajskega obdobja. V vrtu stojita èebelnjak in steber s Èevljarskega mostu.