Aksonometrija hise (arhiv Dessa)
 
Pleènik je l. 1915 skupaj z brati in sestro kupil manj¹o hi¹o za Trnovsko cerkvijo. Kasneje je v njej ¾ivel sam in jo prenovil v duhu lastne preprostosti in skromnosti.
Pri prenovi je uporabil preproste materiale in elemente, ki so ostali od raznih drugih njegovih projektov. Hi¹i je prizidal okrogel enonadstropni stolp s spalnico v pritlièju in zastekljenim ateljejem v nadstropju. Stolp prekriva nenavadno oblikovana dvokapna streha. Kasneje je dodal ¹e vhodno verando z lapidarijem in zimski vrt. Notranja oprema razkriva Pleènikov ¾ivljenjski nazor – skromnost in askezo.
Arhitekt si je uredil tudi vrt za hi¹o, ki je oblikovan po vzorih njegovega dunajskega obdobja. V vrtu stojita èebelnjak in steber s Èevljarskega mostu.
Arhitekt: Jo¾e Pleènik
Pleènikova hi¹a
Tip: Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj: Ljubljana
Leto: 1924
Naslov:
Karunova 4