Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Jo¾e Pleènik
Cerkev Sv. Franèi¹ka v ©i¹ki
Tip:
Verska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1927
 
Detajl – kljuka
Naslov:
Verov¹kova ulica
Odprto:
Ponedeljek-sobota:
6.30-9.00
17.00-20.00

Nedelja:
6.30-12.00
17.00-20.00
Kontakt:
Tel. 01 583 72 70
 
Naèrt oltarja
Cerkev Sv. Franèi¹ka je prva celovita Pleènikova realizacija v Ljubljani. V zasnovi se zgleduje po eni od variant za cerkev Srca Jezusovega v Pragi, ki jo je Pleènik naèrtoval v istem obdobju.
Cerkev v svoji zasnovi predstavlja enega od Pleènikovih konceptov oblikovanja sodobnega cerkvenega prostora: dvorano kvadratne oblike obdaja stebrni hodnik, oltar pa je pomaknjen v prostor avditorija. Dvorano prekriva raven lesen strop in ima pri vrhu pas oken, kar spominja na starokr¹èansko baziliko.
Tla v notranjosti cerkve iz asfalta, takrat najsodobnej¹ega materiala za tlakovanje zunanjih povr¹in. Fasada je oblikovana asketsko, poudarjen je le vhodni portal. Zvonik zakljuèuje okrogel in odprt stebrni prostor za zvonove.