Pogled na proèelje cerkve
 
Naèrt oltarja
 
Cerkev Sv. Franèi¹ka je prva celovita Pleènikova realizacija v Ljubljani. V zasnovi se zgleduje po eni od variant za cerkev Srca Jezusovega v Pragi, ki jo je Pleènik naèrtoval v istem obdobju.
Cerkev v svoji zasnovi predstavlja enega od Pleènikovih konceptov oblikovanja sodobnega cerkvenega prostora: dvorano kvadratne oblike obdaja stebrni hodnik, oltar pa je pomaknjen v prostor avditorija. Dvorano prekriva raven lesen strop in ima pri vrhu pas oken, kar spominja na starokr¹èansko baziliko.
Tla v notranjosti cerkve iz asfalta, takrat najsodobnej¹ega materiala za tlakovanje zunanjih povr¹in. Fasada je oblikovana asketsko, poudarjen je le vhodni portal. Zvonik zakljuèuje okrogel in odprt stebrni prostor za zvonove.
Arhitekt: Jo¾e Pleènik
Cerkev Sv. Franèi¹ka v ©i¹ki
Tip: Verska stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1927
Naslov:
Verov¹kova ulica