Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Cankarjev dom
Tip:
Kulturno-kongresni center
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1983
Arhitekt:
Edvard Ravnikar
 
Detajl fasade poslovnega dela stavbe
Naslov:
Ljubljana, Pre¹ernova cesta 10
Odprto:
vsak dan
od 8. do 22. ure
Kontakt:
(01) 24 17 100

>Cankarjev dom
 
Maketa Cankarjevega doma
Cankarjev dom – najveèji slovenski kulturni in kongresni center – je zadnja stavba, ki je bila zgrajena na Trgu Republike. Njen obse¾ni program – razlièno velike gledali¹ke, koncertne, kino in seminarske dvorane – je pogojeval odloèitev arhitekta, da stavbo delno vkoplje v teren. Na ta naèin je Edvard Ravnikar ohranil obstojeèo kompozicijo in razmerja Trga. Veèina dvoran se zato nahaja pod zemljo. Sosledje preddverij pred dvoranami v razliènih eta¾ah povezuje Cankarjev dom z nivoji Trga in okoli¹kimi ulicami: velika sprejemna dvorana v pritlièju – preddverje najveèje Gallusove dvorane – povezuje Trg republike in Pre¹ernovo cesto, preddverje v prvi kletni eta¾i pa povezuje stavbo s pasa¾o Maximarketa.
Stavbno telo je oblikovano razgibano, sledeè prostorski organizaciji notranjosti. Enotni fasadni ovoj iz belih marmornih plo¹è daje stavbi umirjen in homogen videz.