Vhod v Cankarjev dom s plo¹èadi Trga republike in kip Ivana Cankarja (kipar Slavko Tihec)
 
Maketa Cankarjevega doma
 
Cankarjev dom – najveèji slovenski kulturni in kongresni center – je zadnja stavba, ki je bila zgrajena na Trgu Republike. Njen obse¾ni program – razlièno velike gledali¹ke, koncertne, kino in seminarske dvorane – je pogojeval odloèitev arhitekta, da stavbo delno vkoplje v teren. Na ta naèin je Edvard Ravnikar ohranil obstojeèo kompozicijo in razmerja Trga. Veèina dvoran se zato nahaja pod zemljo. Sosledje preddverij pred dvoranami v razliènih eta¾ah povezuje Cankarjev dom z nivoji Trga in okoli¹kimi ulicami: velika sprejemna dvorana v pritlièju – preddverje najveèje Gallusove dvorane – povezuje Trg republike in Pre¹ernovo cesto, preddverje v prvi kletni eta¾i pa povezuje stavbo s pasa¾o Maximarketa.
Stavbno telo je oblikovano razgibano, sledeè prostorski organizaciji notranjosti. Enotni fasadni ovoj iz belih marmornih plo¹è daje stavbi umirjen in homogen videz.
Arhitekt: Edvard Ravnikar
Cankarjev dom
Tip: Kulturno-kongresni center
Kraj: Ljubljana
Leto: 1983
Naslov:
Ljubljana, Pre¹ernova cesta 10