Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Verska stavba
Kri¾evni¹ka cerkev
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1715
Arhitekt:
Domenico Rossi
 
Pogled na cerkev s Trga Francoske revolucije
Naslov:
Trg Francoske revolucije
 
Fasada cerkve
Kri¾evni¹ka cerkev je bila zgrajena v sklopu nekdanjega samostana nem¹kega kri¾evni¹kega reda na mestu stare gotske cerkve. Bene¹ki arhitekt Domenico Rossi je novo baroèno cerkev zasnoval s centralnim tlorisom v obliki gr¹kega kri¾a, kar je bilo tedaj za Ljubljano novost. Visoko osrednjo dvorano prekriva kri¾ni listnati obok, ki nosi streho stopnièaste valovite in baroèno kipeèe oblike. Streho zakljuèuje podalj¹ana lanterna, ki nadome¹èa zvonik. Fasada je v nasprotju s streho oblikovana bolj zadr¾ano in sledi tedanjim bene¹kim klasiènim vzorom.