Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Obdobje
Mestna hranilnica
Tip:
Poslovno-stanovanjska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1904
Arhitekt:
Josip Vanca¹
 
Pogled na proèelje stavbe
Naslov:
Èopova ulica 3
Odprto:
Ponedeljek-petek:
9.00-13-00
15.00-17.00
Kontakt:
Tel: (01) 476 39 00
   
Stavba prve slovenske banène ustanove ima s svojo velikostjo in z razko¹nim proèelnim okrasjem pomembno vlogo v stavbnem nizu Èopove ulice. Zgradili so jo po prvonagrajenem projektu mednarodnega nateèaja, katerega pobudnik je bil ljubljanski ¾upan Ivan Hribar.
Vhod v banko, ki ga prekriva stekleni nadstre¹ek, je v osrednji osi stavbe, kar poudarja njeno simetrièno zasnovo. Nadstre¹ek je oblikovan v secesijskem slogu iz stekla in kovanega jekla s prepoznavnimi in znaèilnimi cvetliènimi listi. Kiparski alegoriji trgovine in proizvodnje nad vhodom dodatno poudarjata pomembnost vstopne osi.
Poudarek obenem nakazuje, da so prostori banke le v prvem nadstropju, medtem ko so v pritlièju trgovski lokali in zgoraj stanovanja. Glavna dvorana banke je tako kot zunanjost oblikovana v secesijskem slogu.