Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Kraj Maribor
Mariborska stolnica – c. sv. Janeza Krstnika
Tip:
Verska stavba
Leto izgradnje:
1450
Arhitekt:
Neznan
   
Pogled na zahodno (vhodno) proèelje stolnice.
Naslov:
Slom¹kov trg 20
Kontakt:
Tel. 02 2518432

>Mariborska ¾upnija
   
Tloris cerkve
Stolna cerkev (katedrala) mariborske ¹kofije ima dolgo stavbno zgodovino, ki se zaène s skromnej¹o enoladijsko romansko stavbo koncem 12. stoletja, se sreèa s predelavo v gotiki in baroku ter zakljuèi ¹e z zadnjimi dozidavami v 19. stoletju. Z gotiko je zgradba namesto lesenega stropa dobila rebrasti obok, veèji kor in obe stranski ladji, z barokom pa je postala bogatej¹a za kapelo Sv. Franèi¹ka Ksaverija in kapelo Sv. Kri¾a ter barokizacijo kora. Danes je tako cerkev triladijska bazilikalna stavba, v katero vstopamo mimo 57 metrov visokega zvonika. V cerkvi je pokopan Anton Martin Slom¹ek, zaradi èesar je ob proglasitvi le-tega za bla¾enega cerkev dobila tudi romarski znaèaj.