Pogled na zahodno (vhodno) proèelje stolnice.
 
Tloris cerkve
 
Stolna cerkev (katedrala) mariborske ¹kofije ima dolgo stavbno zgodovino, ki se zaène s skromnej¹o enoladijsko romansko stavbo koncem 12. stoletja, se sreèa s predelavo v gotiki in baroku ter zakljuèi ¹e z zadnjimi dozidavami v 19. stoletju. Z gotiko je zgradba namesto lesenega stropa dobila rebrasti obok, veèji kor in obe stranski ladji, z barokom pa je postala bogatej¹a za kapelo Sv. Franèi¹ka Ksaverija in kapelo Sv. Kri¾a ter barokizacijo kora. Danes je tako cerkev triladijska bazilikalna stavba, v katero vstopamo mimo 57 metrov visokega zvonika. V cerkvi je pokopan Anton Martin Slom¹ek, zaradi èesar je ob proglasitvi le-tega za bla¾enega cerkev dobila tudi romarski znaèaj.
Arhitekt: Neznan
Mariborska stolnica – c. sv. Janeza Krstnika
Tip: Verska stavba
Kraj: Maribor
Leto: 1450
Naslov:
Slom¹kov trg 20