Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Iskalnik Iskanje po kategorijah
 
 
  Seznam iskanja po kategoriji arhitekt Vladimir ©ubic
 
 Delavska zbornica – Slovenska kinoteka, Ljubljana, Veènamenska stavba, Vladimir ©ubic, 1928
Stavba nekdanje Delavske zbornice, v kateri je danes tudi dvorana Slovenske kinoteke, je zasnovana kot mestna palaèa, ki zdru¾uje veliko razliènih vsebin: poslovne prostore, stanovanja, borzo dela, knji¾nico, javno kuhinjo in veènamensko dvorano.
 Kino Udarnik, Maribor, Veènamenska stavba, Vladimir ©ubic, 1935
Kino Udarnik je bil zasnovan vse prej kot le kino dvorana. Kot prava mesto tvorna stavba ne upo¹teva le stavbne meje karejske zazidave obmoèja, paè pa predvsem raznoliko ponudbo razliènih javnih in zasebnih vsebin.
 Meksika, Ljubljana, Stanovanjska stavba/zazidava, Vladimir ©ubic, 1927
Stavba “Meksika” je prvi primer kolektivne stanovanjske gradnje v Ljubljani. Zgradila jo je Mestna obèina Ljubljana za svoje uslu¾bence v èasu pomanjkanja stanovanj po 1. Svetovni vojni.
 Nebotiènik, Ljubljana, Veènamenska stavba, Vladimir ©ubic, 1933
Stavba Pokojninskega zavoda – Nebotiènik je ena izmed arhitekturnih ikon Ljubljane. Nebotiènik je v èasu gradnje prestopil meje predpisanih vi¹in stavb, obièajne tehni¹ke prakse in vsebinske zasnove.
 Srednja ekonomska ¹ola, Ljubljana, Stavbe za izobra¾evanje, Vladimir ©ubic, 1934
Nekdanja Trgovska akademija stoji na vogalu Pre¹ernove in Gregorèièeve ulice. Stavbo sestavljata dva dela, ki se stikata v vogalu in ustrezata prvotni vsebinski zasnovi stavbe – trgovski akademiji in dveletni trgovski ¹oli.