Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Iskalnik Iskanje po kategorijah
 
 
 
Trajektov vodnik
Spletni arhitekturni vodnik je namenjen spoznavanju slovenske arhitekture in urbanizma. Podaja osnovne informacije o stavbah in urbanistiènih ter krajinskih ureditvah. Projekte predstavlja s fotografijami, naèrti, zemljevidi lokacij in opisi.

Spletni vodnik deluje kot odprti arhiv, ki se postopno dopolnjuje. Zaèel se je z Ljubljano in prvimi 120 stavbami iz razliènih zgodovinskih obdobij. Sledile so nove stavbe in nova mesta.
Vodnik je nastal v sodelovanju Zavoda Trajekt in ¹tudentov ljubljanske Fakultete za arhitekturo.
 
 
Aktualni objekti
Stanovanjsko naselje Murgle
 
  Stanovanjsko naselje Murgle,
Ljubljana, Stanovanjska stavba/zazidava, France Ivan¹ek, Marta Ivan¹ek, 1969
  Dom starej¹ih obèanov Kolezija
 
  Dom starej¹ih obèanov Kolezija,
Ljubljana, Stanovanjska stavba/zazidava, France Ivan¹ek, Marta Ivan¹ek, 1982