Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
    Trajektov vodnik
 
Spletni arhitekturni vodnik je namenjen spoznavanju slovenske arhitekture in urbanizma. Podaja osnovne informacije o stavbah in urbanistiènih ter krajinskih ureditvah. Projekte predstavlja s fotografijami, naèrti, zemljevidi lokacij in opisi.

Spletni vodnik deluje kot odprti arhiv, ki se postopno dopolnjuje. Zaèel se je z Ljubljano in prvimi 120 stavbami iz razliènih zgodovinskih obdobij. Sledile so nove stavbe in nova mesta.
Vodnik je nastal v sodelovanju Zavoda Trajekt in ¹tudentov ljubljanske Fakultete za arhitekturo. Finanèno so ga podprli Ministrstvo za okolje in prostor RS in Mestna obèina Ljubljana, Oddelek za kulturo. Projekt je nastal v sodelovanju s podjetjem Telekom Slovenije.

Vodnik je odprt arhiv, zato vas vse, ki ¾elite prispevati predloge ali material za vodnik, vljudno vabimo k sodelovanju. Pi¹ite nam na ap@trajekt.org.
Predloge bo strokovno presodilo uredni¹tvo.

Fotografija na uvodni strani: Stanovanjska soseska BS-3, avtor Peter Rauch