Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Infrastrukturni objekt
Garažna hiša Triplex A in Triplex B
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1966
Arhitekt:
Savin Sever
 
Garažna hiša Tripleks
Naslov:
Šišenska soseska 6, Cesta v Mestni log idr.
 
Garaže Tripleks predstavljajo poskus inventivnega reševanja problema parkiranja v stanovanjskih soseskah, ki se je pojavilo s porastom števila avtomobilov. Njihova številčnost in življenjska doba dokazuje izjemno uspešnost rešitve, saj so jih gradili v vseh večjih slovenskih mestih.
Inventivna zasnova garaž, za katero je značilna varčna raba prostora, izhaja iz želje po ohranjanju zelenih površin v soseskah. Armiranobetonska konstrukcija v obliki črke “T” in organizacija parkiranja omogoča minimalni tlorisni odtis in tako razbremenjuje okoliški prostor.
Nadgradnja prvotne zasnove A - Triplex B je posledica naglega razvoja prometnih sredstev. Garaže so se povečale, a hkrati obdržale vse odlične lastnosti prvotne zasnove. Različici najlažje ločimo po uporabi pločevinaste strehe in nekoliko “trših” oblik pri Triplexu B.