Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Iskalnik Iskanje po kategorijah
 
 
  Seznam iskanja po geslu stolnica
 
 Ljubljanska tr¾nica, Trgovska stavba, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1940
Tr¾nice so zgradili na mestu nekdanjega mestnega obzidja, ki ga je zamenjal drevored ob Ljubljanici. Pleènik si je tr¾nice zamislil kot monumentalno in zvezno oblikovan obreèni prostor, ki se razteza med Tromostovjem in Zmajskim mostom.
 Mariborska stolnica – c. sv. Janeza Krstnika, Verska stavba, Maribor, Neznan, 1450
Stolna cerkev (katedrala) mariborske ¹kofije ima dolgo stavbno zgodovino, ki se zaène s skromnej¹o enoladijsko romansko stavbo koncem 12. stoletja, se sreèa s predelavo v gotiki in baroku ter zakljuèi ¹e z zadnjimi dozidavami v 19. stoletju. Z gotiko je zgradba namesto lesenega stropa dobila rebrasti obok in veèji kor, z barokom pa je postala bogatej¹a za kapelo Sv. Franèi¹ka Ksaverija in kapelo Sv. Kri¾a ter barokizacijo kora.
 Stolnica Sv. Nikolaja, Verska stavba, Ljubljana, Andrea Pozzo, 1706
Stolnica je najpomembnej¹a baroèna cerkev v Ljubljani. Stoji na mestu romanske bazilike iz 13. stoletja, posveèene Sv. Nikolaju, za¹èitniku ribièev.