Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Iskalnik Iskanje po kategorijah
 
 
  Seznam iskanja po geslu kozolec
 
 Kozolec, Poslovno-stanovanjska stavba, Ljubljana, Edo Mihevc, 1953
Stavba se je zaradi lokacije ob nekdanji Titovi in danes Slovenski cesti uradno imenovala Stanovanjski blok Titova. Ime Kozolec je dobila ¾e v èasu gradnje, saj je s svojim skeletnim ogrodjem in poudarjenimi horizontalnimi plo¹èami sredi nezazidanih parcel spominjala na slovenski kozolec.