Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Stanovanjski bloki na Prulah
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1959
Arhitekt:
Stanko Kristl
 
Fasada bloka na zadnji strani
Naslov:
Jane¾ièeva ulica 3-5
   
Tloris tipiènega nadstropja
Bloki so bili zgrajeni za delavce Ljubljanske univerze. V kolektivno stanovanjsko gradnjo tistega èasa so uvedli vrsto preprostih, a inovativnih re¹itev – tako v zasnovo stanovanj kot tudi ostalih prostorov bloka. Stanovanja so minimalnih kvadratur ter zasnovana ekonomièno in prilagodljivo. Novost predstavlja “noèni” hodnik, s katerim je arhitekt Stanko Kristl loèil dnevni in spalni del stanovanja. Stopni¹èa v blokih imajo manj¹e balkone, ki osvetljujejo hodnik in omogoèajo zraèenje. Vhode prekrivajo baldahini iz ploèevine, ki so obe¹eni na preprosto cevno konstrukcijo.Severna in ju¾na fasada sta oblikovani kot abstraktni geometrizirani ploskvi in se medsebojno razlikujeta: ju¾na ima podolgovata francoska okna, severno pa sestavljajo razlièni elementi – okna v pasovih, balkoni stopni¹è in zraèniki.Soroden blok je bil zgrajen tudi na Taboru, v neposredni bli¾ini Sokolskega doma.