Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Atrijske hi¹e v Trnovem
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1965
Arhitekt:
Stanko Kristl
 
Notranja ulica in niz hi¹ ob vzhodni strani
Naslov:
Borsetova ulica
 
Tloris hi¹e v zahodnem nizu
Manj¹o stanovanjsko sosesko v bli¾ini Opekarske ceste sestavlja pet atrijskih hi¹ v obliki èrke L. V opeki zasnovana gradnja dveh tipov hi¹ predstavlja prvo moderno atrijsko zazidavo v Sloveniji. V prvem tipu hi¹ se zdru¾ujeta stanovanje in atelje, za drugega pa je znaèilna integracija nadstre¹ka za avto (car port) in vhodnega dela hi¹e. Zaradi moèvirnatih barjanskih tal so hi¹e nekoliko dvignjene nad teren. Podobno so od njihovih opeènih teles dvignjene dvokapne strehe, ki omogoèajo ugodno bivanjsko klimo.Hi¹e so zasnovane v obliki èrke L: razdeljene so na noèni in dnevni del, ki jima sledi oblikovanje fasad v atriju.Atrijske hi¹e na Borsetovi v Trnovem so eden izmed primerov kvalitetne zgo¹èene individualne zazidave manj¹ega merila v zaèetku 60. let. Podobno kot nekateri drugi primeri te gradnje (monta¾ne vrstne hi¹e arh. Danila Fuersta na Perièevi in atrijske hi¹e arh. Savina Severja za Be¾igradom), so bile hi¹e zgrajene kot protiute¾ prevladujoèi gradnji stanovanjskih blokov.