Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Vladimir ©ubic
Delavska zbornica – Slovenska kinoteka
Tip:
Veènamenska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1928
 
Pogled z Miklo¹ièeve ulice
Naslov:
Miklo¹ièeva ulica 26-28
 
Situacija
Stavba nekdanje Delavske zbornice, v kateri je danes tudi dvorana Slovenske kinoteke, je zasnovana kot mestna palaèa, ki zdru¾uje veliko razliènih vsebin: poslovne prostore, stanovanja, borzo dela, knji¾nico, javno kuhinjo in veènamensko dvorano.Temu ustrezajo njena zasnova v obliki èrke U in ¹tirje vhodi za raznolike vsebine.
Palaèa je oblikovana kot enotno stavbno telo, ki ima klasièno tripartitno èlenjeno fasado in poudarjen srednji del. Nad njim stojijo kipi Lojzeta Dolinarja, ki simbolizirajo razliène delavske poklice.