Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    ©kofijski dvorec
Tip:
Palaèa/dvorec
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1512
Arhitekt:
Avgu¹tin Prygl – Tyfernus
 
Pogled na ©kofijski dvorec in Stolnico v ozadju
Naslov:
Ciril Metodov trg 4
Odprto:
Delavniki: 8.00-18.00
Kontakt:
tel. 01 234 26 00
   
Glavna fasada
©kofijski dvorec so zgradili na mestu ¹kofijske palaèe po potresu l. 1511. Dvorec, ki je postal eden izmed najpomembnej¹ih ljubljanskih dvorcev, so skozi stoletja stalno preurejali. V 17. stoletju so ga povi¹ali in mu dozidali arkadno dvori¹èe; v 18. stoletju so dodali ¹e eno krilo, preoblikovali fasado z bolj umirjeno dekoracijo, veliko dvorano pa okrasili z rokokojsko ¹tukaturo.
Dvorec je v nadstropju z arkadnim hodnikom povezan s stolnico Sv. Nikolaja.
O pomembnosti dvorca in njegovih gostov prièa tudi plo¹èa v ve¾i, ki jo je oblikoval arhitekt Pleènik – plo¹èa oznaèuje obisk Napoleona, ki je v stavbi prespal l. 1797.