Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Maks Fabiani
Bambergova hi¹a
Tip:
Poslovno-stanovanjska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1907
 
Vogal fasade z okrasnimi figurami
Naslov:
Miklo¹ièeva cesta 16
 
tlorisi
Arhitekt Maks Fabiani je hi¹o naèrtoval za ljubljanskega tiskarja Bamberga. Palaèa, ki stoji v vogalu Miklo¹ièeve in Dalatinove ulice, je izraz arhitektovih prizadevanj k veèji povezanosti arhitekture in njenega okolja. To je vidno v izboru gradiv in stavbnih elementov, med katerimi je ¹e posebno jasno borominijevsko èelo hi¹ne stranice ob Dalmatinovi ulici. Njegov vzor najdemo na Ur¹ulinski cerkvi. Palaèa v primerjavi z bli¾njo Krisperjevo hi¹o izra¾a Fabianijev odklon od dunajske secesije.
Na dejavnost lastnika palaèe Otmarja Bamberga, ki je bil tiskar (tiskarna Kleinmayr & Bamberg), nakazuje kiparsko okrasje s figurami tiskarske obrti.