Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Maks Fabiani
Hribarjeva hi¹a
Tip:
Poslovno-stanovanjska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1907
Investitor:
Ivan Hribar
 
Hribarjeva hi¹a kmalu po izgradnji
Naslov:
Tavèarjeva ulica 2
   
Tloris
Hi¹o na vogalu Slovenske in Tavèarjeve je dal zgraditi napredni ljubljanski ¾upan Ivan Hribar. Oznaèuje jo mehka valovita fasada, ki obroblja glavno mestno cesto in zaokro¾uje vogal s Tavèarjevo.
V pritlièju so trgovski lokali in v nadstropjih po dve veèji stanovanji. Hi¹a je tlorisno zasnovana na kvadratni geometrijski mre¾i, ki jo je arhitekt Maks Fabiani kot kompozicijsko osnovo uporabil tudi na fasadi. Fasada ob Slovenski ima tri valovite izbokline z razglednimi okni, nad katerimi so preklade, ki jih krasijo levje glave. Ob Tavèarjevi, kjer je tudi glavni vhod v hi¹o, se fasadni valovi umirijo. Hi¹i daje secesijski videz ¹irok napu¹è, ki v zaokro¾eni liniji teèe okoli vogala.