Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Kraj Ljubljana
Souvanova hi¹a
Tip:
Poslovno-stanovanjska stavba
Leto izgradnje:
1827
Arhitekt:
Francesco Coconi
 
Naslov:
Mestni trg 24
 
Souvanova hi¹a, fasada na Ribjo ulico
Souvanova hi¹a, ki stoji nasproti Mestne hi¹e, je eden izmed najkvalitetnej¹ih primerov ljubljanskega bidermajerja. Zgrajena je bila ¾e konec 17. stol. in prenovljena v zaèetku 19. stol. Prenovo je naèrtoval furlanski arhitekt Francesco Coconi – stavbo je nadzidal in oblikoval novo fasado, ki je po vi¹ini razdeljena na tri pasove. Pritlièje in prvi dve nadstropji poudarjajo pilastri, zgornji dve nadstropji pa sta gladki. Osrednji del fasade je z rahlim izmikom iz fasadne linije in vhodnim portalom dodatno poudarjen. Okna so bogato okra¹ena z reliefi, ¹e posebej pod okni drugega nadstropja. Ti glede na dejavnost lastnika hie¹e – trgovca Hohna predstavljajo trgovino, umetnost in poljedeljstvo.