Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Vladimir ©ubic
Nebotiènik
Tip:
Veènamenska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1933
Investitor:
Pokojninski zavod
 
Naslov:
©tefanova ulica 1
 
Tloris celotnega kompleksa
Stavba Pokojninskega zavoda – Nebotiènik je ena izmed arhitekturnih ikon Ljubljane. Nebotiènik je v èasu gradnje prestopil meje predpisanih vi¹in stavb, obièajne tehni¹ke prakse in vsebinske zasnove. Obenem je presegel svoje kulturno okolje in postal simbol naprednega mesta. S sedemdestimi metri vi¹ine in ¹estimi nadstropji prednosti pred ostalimi tedanjimi zgradbami je bil Nebotiènik najvi¹ja stavba v Ljubljani in l. 1931 deveta najvi¹ja v Evropi. Tehniène, bivanjske in vsebinske ideje ga uvr¹èajo ob bok najveèjih arhitekurnih podvigov v Evropi in Ameriki.
Oblikovan je kot stavbni sklop ob ©tefanovi, ki ga sestavljajo stolpnica s trgovinami, poslovnimi prostori, stanovanji in kavarno, pripadajoèi sosednji stavbi in trgovska pasa¾a. Kot tak predstavlja izrazito “velemestno” urbanistièno potezo.
Tehniène novosti nebotiènika predstavljajo hitra dvigala, centralna kurjava in klimatske naprave – izrazile so se predvsem v kvaliteti bivanja v stanovanjih.