Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Ur¹ulinska cerkev Sv. Trojice
Tip:
Verska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1726
Arhitekt:
Carlo Martinuzzi
 
Pogled na cerkev s trga
Naslov:
Slovenska cesta
Odprto:
Ponedeljek-sobota:
05.30- 7.30
9.00-11-00
16.30-19.00
Nedelja:
16.30-19.00
Kontakt:
tel. 01 252 48 64
   
Tloris
Cerkev ur¹ulinskega samostana je ena izmed najbolj nenavadnih baroènih cerkva v Ljubljani. Zgradili so jo na pobudo trgovca Schellenburga, ki je oblikovanje poveril furlanskemu arhitektu Carlu Martinuzziju. Zasnova cerkve ima razliène vzore: v tlorisni zasnovi z vhodnim transeptom, dvorano in prezbiterijem pod kupolo sledi Palladijevi cerkvi S. Giorgio Maggiore v Benetkah. Fasada s polstebri in mre¾o oken sledi Palladijevi palaèi v Vicenzi. Èelni zakljuèek, ki ga èlenijo trije gotski loki povzema elemente Borrominijevih cerkva. Stranske kapele v notranjosti so neobièajno plitke; nad njimi je galerija, ob vhodu raz¹irjena v kor. Zvonik sloni asimetrièno na zadnji strani prezbiterija. Marmorni oltar je delo kiparja Francesca Robbe.
Cerkev je umaknjena iz stavbenga niza; nanj se prikljuèuje z baroèno zavitimi krili, ki doloèata ozek predprostor. Predprostor je l. 1928-32 z ureditvijo Kongresnega trga podalj¹al Pleènik, ki je v os cerkve postavil steber Sv. Trojice.