Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Jo¾e Pleènik
Ljubljanska tr¾nica
Tip:
Trgovska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1940
 
Naslov:
Adamiè – Lundrovo nabre¾je
   
Tloris in pogled
Tr¾nice so zgradili na mestu nekdanjega mestnega obzidja, ki ga je zamenjal drevored ob Ljubljanici. Pleènik si je tr¾nice zamislil kot monumentalno in zvezno oblikovan obreèni prostor, ki se razteza med Tromostovjem in Zmajskim mostom. Zamisel je bila del veèjega projekta za ureditev Vodnikovega trga z novo mestno hi¹o.Pleènik je prvotni koncept stebri¹è in proti vodi spu¹èajoèih se teras zamenjal za moèan rustikalni obre¾ni zid, ki sledi ukrivljeni liniji reke in na katerem stojijo prodajni paviljoni z ribarnico v kleti in prodajalnami na nivoju trga. Zvezno potezo paviljonov prekinjata stebrni lopi in tempelj, na strani Vodnikovega in Pogaèarjevega trga pa jo spremlja arkadno stebri¹èe. Od tod se preko tr¾ne plo¹èadi razkrivajo glavni simboli mesta: grajski hrib z Gradom, Stolnica s stolpi in kupolo in Kresija. Stebri¹èe spominja na Berninijevo stebri¹èe pred cerkvijo Sv. Petra v Rimu. Pleènik je v sredi¹èu obreène kompozicije predvidel tudi most s pokritimi stojnicami – Mesarski most, katerega gradnjo je prekinila II. Svetovna vojna.Tr¾nice so bile v celoti prenovljene v letih 1994-1995.