Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Jo¾e Pleènik
Cerkev Sv. Mihaela na Barju
Tip:
Verska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1937
 
Naslov:
Èrna vas 48
Kontakt:
®upnijski urad Ljubljana Barje
Tel. 01 427 22 18
 
Aksonometrija cerkve (arhiv Dessa)
Cerkev na Barju je bila zgrajena za barjanske prebivalce trnovske ¾upnije. Pleènik je cerkev zaradi znaèilnosti barjanskega terena in tedaj revnej¹ega prebivalstva zasnoval kot preprosto in poceni stavbo, grajeno iz lokalnega podpe¹kega kamna in lesa.Cerkev je zaradi moèvirnih tal grajena na hrastovih pilotih, dvorana pa je dvignjena v nadstropje – stoji na kamnitem pritlièju, kjer so uèni prostori in ¾upnikovo stanovanje. Do cerkvene dvorane vodi kamnito stopni¹èe v obliki mosta, ki se tik pred vhodom zakljuèi z zvonikom. Dvorana je zasnovana preèno na vhod. Oltar stoji v sredini – prostori za vernike so na levi in desni strani ter za otroke v sredini.Konstrukcijo cerkve tvorijo ¹tirje stebri iz obarvanih betonskih kanalizacijskih cevi. Pleènik je v dvorani ¾elel doseèi vtis stebrnega prostora, zato je dodal ¹e lesene stebre brez nosilne funkcije. Notranja oprema je bogato ornamentirana in izdelana iz smrekovega lesa. V izrazu je sorodna ljudskemu stavbarstvu, kar ustvarja vzdu¹je domaènosti. Kamniti zvonik z zunanjimi stopnicami in odprto ni¹o za zvonove je zaradi statiènih razlogov odmaknjen od cerkve. Ima obliko stene, razbremenjene z loki, kar ka¾e na vzore v primorski arhitekturi.