Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Edvard Ravnikar
Stolpnici B in C
Tip:
Poslovna stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1976
 
Pogled na stolpnici B in C z Erjavèeve ulice (2009)
Naslov:
Trg republike 2 in 3
 
Tloris zahodne stolpnice – nivo Trga republike
Trikotni stolpnici, v obliki znaèilni za tedanji strukturalizem, sta prostorski dominanti Trga republike. Izvorno sta bili zasnovani kot sede¾a dr¾avnih upravno – izvr¹ilnih organov; kasneje, s spremembo investitorja Trga, sta postali sede¾a Ljubljanske banke in podjetja Iskra. Njuna prvotno zami¹ljena vi¹ina preko 20 nadstropij se je v procesu naèrtovanja zni¾ala na 12; stolpnici sta zato dobili specifièno oblikovana zakljuèka – Ljubljanska banka o¾jega dvonadstropnega in Iskra ¹ir¹ega ¹tirinadstropnega. Stolpnico Ljubljanske banke dopolnjuje dvonadstropni poslovni del, drugo pa kasneje dograjeno pritlièje. Inventivna konstrukcijska zasnova – armiranobetonske konzole, vpete v osrednje jedro – omogoèa prosto organizacijo notranjega prostora po obodu. Fasadni pla¹è iz nagubanih granitnih plo¹è je v navideznem nasprotju z lahkotno nosilno konstrukcijo, ki se razkriva na nekaterih mestih pritliènega dela.