Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Edvard Ravnikar
Prizidek Pleènikove gimnazije
Tip:
Trgovska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1970
 
Pogled na prizidek s Pleènikovega trga
Naslov:
©ubièeva 1a
   
Prizidek zakljuèuje nekoè slepi vogal Pleènikove gimnazije; vzdol¾ ©ubièeve ulice in Pleènikovega trga tvori prehod v oblikovno zakljuèeno celoto Trga republike. S svojo stopnièasto obliko postopno prehaja od vi¹je gimnazije proti ni¾ji blagovnici Maximarket. Pritlièje prizidka je veèinoma zastekljeno in dostopno s strani ©ubièeve ulice in Pleènikovega trga. Zasteklitev prekinja obloga iz granitnih plo¹è in nad njo horizontalni stekleni pas, skozi katerega prodira betonska konstrukcija. Gornji nadstropji podpirata dva velika betonska nosilca, ki se ob koncih razcepita v ¹tiri krake. Nadstropji ovija fasada iz kamnitih plo¹è, ki ju na vrhu zakljuèujeta iz stavbega telesa izstopajoèa stre¹na nosilca – znaèilni motiv, ki ga je arhitekt Edvard Ravnikar veèkrat interpretiral v oblikovanju stavb Trga republike.

Stavba je bila leta 2008 prenovljena v restavracijo.