Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Poslovno-stanovanjska stavba
Kozolec
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1953
Arhitekt:
Edo Mihevc
Investitor:
Gradis
 
Pogled s Slovenske ceste
Naslov:
Slovenska cesta 51-53
 
Tloris pritlièja
Stavba se je zaradi lokacije ob nekdanji Titovi in danes Slovenski cesti uradno imenovala Stanovanjski blok Titova. Ime Kozolec je dobila ¾e v èasu gradnje, saj je s svojim skeletnim ogrodjem in poudarjenimi horizontalnimi plo¹èami sredi nezazidanih parcel spominjala na slovenski kozolec. Stavba je odmaknjena od cestnega roba, ki ga je doloèila nova gradbena linija, nadaljujoè in se ob Dunajski cesti proti severu. Odmik je ustvaril ulièni predprostor, ki je zahteval posebno vsebinsko in oblikovno obravnavo pritlièja: tu so trgovski in poslovni prostori, sicer vidno betonsko konstrukcijo pa nadome¹èajo kamen, omet in steklo.Stavba stoji na pilotih; njena skeletna konstrukcija omogoèa prilagodljivo organizacijo notranjosti in svobodni tloris stanovanj. Stanovanja imajo na cestni strani v notranjost umaknjene balkone, ki nadome¹èajo zelen zunanji prostor in zvi¹ujejo kvaliteto bivanja v sredi¹èu mesta.