Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Edvard Ravnikar
Veleblagovnica Emona – Maximarket
Tip:
Trgovska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1975
Sodelavci:
E. Prelog
Investitor:
IZTR
 
Vhod v Maximarket – pasa¾a
Naslov:
Trg republike 1
 
Tloris kleti – nivo podzemne pasa¾e
Blagovnica Maximarket obroblja vzhodni del Trga republike in s svojo lego razmejuje historièni kompleks Ur¹ulinskega samostana od novej¹ih stavb na Trgu republike. ©iroki prehod v pritlièju, kjer je glavni vhod v blagovnico, Trg republike obenem povezuje s Pleènikovim in dalje s Kongresnim trgom.Veleblagovnica je delno vkopana v teren – v prvi kletni eta¾i se odpira proti podzemni pasa¾i, na katero se navezujejo tudi nekatere stavbe Trga republike: Cankarjev dom in stolpnica Ljubljanske banke. V pasa¾i, ki jo osvetljujejo atriji in stropne kupole, so manj¹e polkro¾no zastekljene trgovine.Fasada veleblagovnice je razgibana; polne segmente iz kamnitih plo¹è prekinjajo poglobljeni vertikalni zastekljeni pasovi, ki v notranji prostor prina¹ajo dnevno svetlobo.