Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Obdobje
Narodni dom
Tip:
Stavbe za kulturne prireditve
Kraj:
Maribor
Leto izgradnje:
1898
Arhitekt:
Jan Veyrich
 
Pogled na stvabo z Ulice kneza Koclja
Naslov:
Ulica kneza Koclja 9
Kontakt:
tel.: +386 (0) 2 229 40 00
+386 (0) 2 229 40

>Narodni dom Maribor
 
Tloris
V devetdesetih letih 19. stoletja se je med mariborskim slovenskim prebivalstvom pojavila ¾elja po vzpostavitvi ustanove, ki bi se ukvarjala z denarjem. Tako so se leta 1896 vodilni krogi odloèili, da postavijo Posojilnico za Maribor in okolico.Obenem so v njej imeli prostore tudi èlani politiènega gibanja, ki so prirejali veèere na temo utrjevanja slovenstva na ©tajerskem.
Gradnjo so zaupali èe¹kemu arhitektu Janu Veyrichu. Slednji je izdelal naèrte na osnovi tistih, ki jih je naredil za mestno hi¹o v Pardubicah na Èe¹kem. Stavba je zasnovana v slogu neorenesanse, ki posnema elemente severne renesanse, znaèilne za 16. stoletje na Èe¹kem. Najbolj tipièen okras tega obdobja so trikotna okrasna èela na strehi stavbe. Gre za trinadstropno stavbo, katere èlenitev stene v pritlièju posnema rustiko, nadstropji pa imata ometano steno. Stavba je vogalna, glavni vhod, ki je obdan s portikom, je iz ulice Kneza Koclja. Celotni osrednji del s portalom je poudarjen, nad njim pa je stolp s ¹ilasto, spodaj prevotljeno kupolo. Nad vhodno strukturo je v prvem nadstropju balkon.