Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Slovensko narodno gledali¹èe Maribor
Tip:
Stavbe za kulturne prireditve
Kraj:
Maribor
Leto izgradnje:
1864
Arhitekt:
Janez Schöbl
   
Pogled na proèelje, ki je del Slom¹kovega trga.
Naslov:
Slovenska ulica 27
Kontakt:
tel. 02 2506115, 02 2506226

>SNG MB
   
Slovensko narodno gledali¹èe domuje v stavbi, ki je bila prvotno zgrajena kot kazina. Oblikovana je v klasicistiènem neorenesanènem slogu s primesmi baroka. Stavbo so zgradili v èasu preobra¾anja Maribora v najpomembnej¹e slovensko severovzhodno mesto, katerega razvoj sta pogojevala ¾eleznica in porajajoèa se industrija.Nekdanji kazini, ki je imela v prvem nadstropju prostrano zrcalno dvorano, so pozneje prizidali neobaroèno gledali¹ko dvorano. Danes so prizidali ¹e novo dvorano.