Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Cerkev Sv. Jo¾efa
Tip:
Verska stavba
Kraj:
Maribor
Leto izgradnje:
1728
Arhitekt:
Neznan
   
Naslov:
Ob izvirkih 5
Kontakt:
tel./faks 02 4202578

>Kapucinski samostan
   
Cerkev Sv. Jo¾efa na Studencih je ena izmed zanimivej¹ih baroènih cerkva, ki so jih zgradili izven o¾jega historiènega mestnega jedra. Kljub preprostej¹i zunanjosti, je bila notranjost cerkve nekoè eden najkvalitetnej¹ih primerov baroènega oblikovanja – delo mariborskih kiparjev Jo¾efa Strauba in Jo¾efa Holzingerja. Leta 1750 je Straub izdelal veliki oltar. Nekaj kasneje je Holzinger oblikoval stranska oltarja in pri¾nico. Konec 60. let 18. stoletja so po naèrtih arhitekta Janeza Fuchsa cerkvi prizidali zakristijo z oratorijem.V 19. stoletju so odstranili baroène oltarje, katerega kipe danes hrani mariborski muzej.