Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Obdobje
Kino Udarnik
Tip:
Veènamenska stavba
Kraj:
Maribor
Leto izgradnje:
1935
Arhitekt:
Vladimir ©ubic
   
Pogled na proèelje
Naslov:
Grajski trg 1
Kontakt:
tel. 02 252 75 24

>Kino Udarnik
 
Situacija
Kino Udarnik je bil zasnovan vse prej kot le kino dvorana. Kot prava mesto tvorna stavba ne upo¹teva le stavbne meje karejske zazidave obmoèja, paè pa predvsem raznoliko ponudbo razliènih javnih in zasebnih vsebin. Poleg kino dvorane je v stavbo arhitekt ©ubic umestil ¹e keglji¹èe (klet), restavracijo s kavarno in trgovine (pritlièje), pisarne (1. nadstropje) in stanovanja (2. – 4. nadstropje). Raznolikost namenov stavbe je (bilo) mogoèe razbrati tudi na zunanj¹èini, ki se spogleduje z modernistiènimi stavbnimi prvinami. Pri sami izpeljav in konènem izgleda stavbe se postavlja vpra¹anje o dele¾u ©ubièevega sodelavca arhitetka Herberta Drofenika.