Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Cerkev Kristusovega uèloveèenja v Dravljah
Tip:
Verska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1985
Arhitekt:
Marko Mu¹iè
Investitor:
Kranjska hranilnica
   
Cerkev, prekrita z vzvalovano ozelenjeno streho
Naslov:
Vodnikova 283
   
Nova draveljska cerkev je ena izmed najbolj izvirno oblikovanih slovenskih sodobnih cerkva. Zgrajena je bila kot raz¹iritev stare baroène romarske cerkve Sv. Roka. Nova cerkev ustvarja spo¹tljiv dialog tako z okolico kot tudi s staro cerkvijo: od nje jo loèuje drevored, ki vodi do pokopali¹èa, sama stavba pa je delno vkopana v teren in prekrita z zazelenjeno streho. Tako je z ulice skorajda nevidna; proti stari cerkvi se obraèa z zunanjo plo¹èadjo in valovito stekleno fasado.Cerkev je zami¹ljena kot kompleksna kompozicija medsebojno povezanih kro¾nih in polkro¾nih prostorov. Kro¾na plo¹èad za zbiranje vernikov na odprtem vodi do amfiteatralne cerkvene dvorane, ki jo mehko ovija modrikasta steklena fasada in prekriva po¹evna betonska streha. Celostno podobo cerkve zaokro¾ujejo polkro¾na, razlièno obdelana betonska èela, ki obrobljajo zunanji prostor ter elementi cerkvene opreme v notranjosti.Nenavadna in izrazita oblika je izraz arhitektovega razmi¹ljanja, da mora biti cerkeni prostor preprost in razumljiv, vendar nikakor ne siroma¹en in vsakdanji.