Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Trgovska stavba
Drofenigova hi¹a
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1914
Arhitekt:
Karl Brünnler
 
Pogled na proèelje
Naslov:
Mestni trg 23
   
Veleblagovnica, ki jo je na mestu nekdanje baroène hi¹e dal zgraditi trgovec Franc Drofenig, je prva stavba v Ljubljani s skeletno ¾elezobetonsko konstrukcijo in monta¾nim jeklenim proèeljem. Obenem je kvaliteten primer ume¹èanja sodobno oblikovane stavbe v historièno mestno jedro.
Arhitekt Karl Brunnler je v zasnovi stavbe izkoristil nove mo¾nosti , ki jih je ponujal razvoj tedanje gradbene tehnologije – ¾elezobetonski skelet in lahko jekleno monta¾no fasado. V pritlièju in v prvem nadstropju sta bili veliki prodajni hali in v tretjem nadstropju skladi¹èe. Vsi prostori so se raztezali èez celotno globino stavbe. Prvo in drugo nadstropje je povezovalo stopni¹èe v sredini.
Arhitekt je tako kot v prostorski zasnovi tudi k oblikovanju zunanjosti pristopil inovativno in se ni omejil na uporabo dekorativnih elementov tedanje secesije. Skoraj èrna fasadna povr¹ina deluje lahkotno in enotno: tanka jeklena mre¾a nosi velike steklene povr¹ine in parapetna polnila iz kamnitih plo¹è enake barve. Izlo¾be v pritlièju so skoraj kvadratne oblike, medtem ko se okna v 3. nadstropju zakljuèujejo polkro¾no. Edini okras fasade sta pozlaèen stre¹ni venec in nadstre¹ek v pritlièju.
Stavba kljub temu, da je oblikovana povsem sodobno, vzpostavlja umirjen dialog s preostalimi stavbami na Mestnem trgu.