Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Tiskarna Mladinska knjiga
Tip:
Industrijska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1966
Arhitekt:
Savin Sever
Investitor:
Mladinska knjiga d.d.
 
Fasada stavbe
Naslov:
Dunajska cesta 123
 
Fasada
Stavba je po vertikali razdeljena na tri dele: podstavek, ki ostaja skrit, opeèni del, ki je danes ometan ter trak masivnih napu¹èev ki jih prekinjajo svetlobniki. Horizontalno delitev oznaèuje predvsem vidna betonska konstrukcija, zlasti izrazite vertikale, ki zare¾ejo v opeèna polja..

Konstrukcija objekta so armirano betonski okvirji, zapolnjeni z opeko in steklom. Vzdol¾ni stre¹ni svetlobniki teèejo preko celotne ¹irine stavbe in omogoèajo prodor svetlobe v delovne prostore, kar je poleg popolne fleksibilnosti tlorisa in velike povr¹ine glavna zahteva tehnolo¹kih procesov tiskarne.