Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Infrastrukturni objekt
Gara¾na hi¹a TGH-48
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1969
Arhitekt:
Savin Sever
 
Dva valja, ki sestavljata gara¾no hi¹o TGH-48
Naslov:
Ambro¾ev trg 4
 
Tloris
Gara¾no hi¹o TGH-48 sestavljata dve kro¾ni telesi, ki sta povezana z notranjo dvosmerno cesto. Le-ta premo¹èa polovièni eta¾ni zamik med vi¹insko zamaknjenima platojema kro¾nih teles.

Parkirni prostori so razvr¹èeni po obodu valjev.
Konstrukcija gara¾ne hi¹e je armirano betonski skelet, kjer srednja stebra valjev v osni razdalji 11 metrov podpirata stropno plo¹èo. Ta se na fasadi zakljuèuje s parapetom, medtem ko je preostala vi¹ina zastekljena, kar omogoèa zadostno osvetlitev notranjosti.